Termeni şi Condiţii

Prezentul document reprezintă Termenii şi Condiţiile Serviciilor şi a Politicii de Confidenţialitate (denumite în continuare “Termenii”) care guvernează utilizarea siturilor web, proprietatea sau operate de către OK Service Corporation SRL, care includ dar nu se limitează la www.okservice.ro (denumit în continuare “Site”). Aceşti Termeni conţin informaţii importante cu privire la poziţia dumneavoastră în raport cu legile şi regulamentele în vigoare atunci când le accesaţi. Vă rugăm citiţi aceşti termeni cu atenţie. Accesând acest Site, sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni, aşa cum veţi fi inştiinţaţi la anumite intervale, chiar dacă sunteţi înregistrat ca utilizator. Este responsabilitatea dumneavoastră de a aduce la cunoştinţa tuturor celor care, prin intermediul dumneavoastră, accesează acest Site. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm contactaţi Departamentul de Relaţii cu Clienţii.

1. Introducere

1.1 Acest Site este proprietatea şi este operat de către OK Service Corporation SRL. Situl poate fi sponsorizat de către organizaţii şi agenţii de publicitate (denumiţi în continuare “Sponsori”) ale căror nume apar pe Site şi ale căror situri web pot fi accesate prin link-uri Internet.
1.2 Unele zone de pe Site pot fi disponibile doar utilizatorilor înregistraţi sau abonaţi care au parcurs un proces de înregistrare.

2. Condiţii de utilizare şi proprietate intelectuală

2.1 Toate drepturile materialelor conţinute în Site precum şi noutăţile transmise prin e-mail (denumite în continuare “Conţinut”) aparţin OK Service Corporation SRL (denumit în continuare “OK Service Corporation”) sau persoanelor sale autorizate şi sunt protejate de drepturi de autor, marcă înregistrată, marca de servicii şi/sau alte drepturi de proprietate şi legi ale României şi/sau din alte ţări. Toate articolele individuale, titlurile şi conţinutul lor, e-mailuri sau alte elemente din Site sunt de asemenea părţi ale mărcii înregistrate şi sunteţi implicit de acord cu toate drepturile de autor şi alte legi aplicabile, ca şi orice alte înştiinţări cu privire la drepturile de autor sau restricţii de pe Site sau din conţinutul acestor Termeni. OK Service Corporation poate licenţia o terţă parte pentru a permite accesul asupra Conţinutului.
2.2 Sunteţi de acord să utilizaţi acest Site şi acest Conţinut numai pentru accesul propriu sau în beneficiul propriu şi nu pentru re-vânzare, alt transfer sau dispoziţie către o terţă persoană sau entitate. Sunteţi de acord în continuare de a nu utiliza, transfera, distribui sau dispune utilizarea nici unui element din oricare Conţinut în nici un mod care ar putea concura cu domeniul de activitate al OK Service Corporation.
2.3 Acceptaţi ca Situl să nu fie configurat sau să un fie utilizat pentru tranzacţii sau furnizarea de informaţii.
2.4 Referitor la cele de mai sus, puteţi lua şi afişa Conţinutul de pe Site pe ecranul calculatorului, puteţi imprima pagini individuale pe suport de hârtie (dar fără să le fotocopiaţi), puteţi stoca aceste pagini în format electronic pe dischetă (dar nu pe un server şi nici nu le puteţi stoca pe un calculator conectat în reţea), dar nu este permisă reproducerea, modificarea sau exploatarea nici unui element din Conţinut în scopuri comerciale.
2.5 OK Service Corporation încearcă să se asigure că toate bunurile şi serviciile oferite sunt evaluate corect, dar totuşi pot apărea erori. Dacă se descoperă astfel de erori de preţ sau calculaţie, ne rezervăm dreptul de a vă oferi opţiunea de anulare a comenzii dumneavoastră sau de reconfirmare a preţului corect. Bunurile trimise în străinătate pot fi supuse taxelor de import ce vor fi colectate la destinaţia finală. Orice alte taxe de vamă trebuie suportate de dumneavoastră, OK Service Corporation ne având nici un control asupra acestor taxe.
2.6 Dacă ne este adus la cunoştinţă că aţi vândut, publicat, distribuit, retransmis sau că aţi permis accesul oricărei persoane/entităţi la articole sau părţi din Conţinut fără permisiunea prealabilă scrisă a OK Service Corporation, vom fi nevoiţi să vă remitem o factură de penalizare în valoare de 5000 Euro pentru fiecare articol sau parte din Conţinut pentru care a fost încalcată Legea drepturilor de autor, care va fi achitată imediat pe baza facturii. Orice cerere de permisiune de re-utilizare, re-publicare sau re-imprimare poate fi trimisă OK Service Corporation la Departamentul de Relaţii cu Clienţii.
2.7 OK Service Corporation SRL este marcă înregistrată şi nu poate fi utilizată fără permisiunea expresă scrisă a companiei.
2.8 Sunteţi responsabil pentru procurarea echipamentului necesar şi plata telefonului sau a altor taxe necesare pentru a accesa acest Site.

3. Înregistrarea

3.1 Este posibil ca pentru a accesa acest Site să aveţi nevoie să parcurgeti un proces de înregistrare şi să selectaţi o identitate de utilizator şi o parolă. Veţi furniza OK Service Corporation toate detaliile necesare, care trebuie să fie corecte, complete şi actualizate la zi. Este responsabilitatea dumneavoastră să aduceţi imediat la cunoştinta OK Service Corporation toate schimbările survenite în informaţiile oferite în prealabil.
3.2 Înregistrarea dumneavoastră este personală şi dumneavoastră sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi identităţii de utilizator. Dumneavoastră veţi fi responsabil de utilizarea acestui Site de către orice altă persoană care il accesează cu parola şi identitatea dumneavoastră de utilizator. Orice acces neautorizat al acestui Site şi/sau al parolei sau identităţii de utilizator trebuie notificat imediat către OK Service Corporation.

4. Securitatea şi protejarea datelor

4.1 OK Service Corporation şi dumneavoastră sunteţi de acord să vă conformaţi legilor în vigoare referitoare la protejarea datelor confidenţiale. Referitor la Politica de Confidenţialitate, care este parte a acestor Termeni, în mod normal, datele referitoare la dumneavoastră nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi, decât dacă acest lucru este stipulat în mod specific într-un anumit loc pe Site.
4.2 OK Service Corporation nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii, prin Internet sau prin intermediul serviciilor oferite către clienţi prin intermediul acestui Site.
4.3 Deşi OK Service Corporation va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia preluată de către clienţi sau trimisă către aceştia va fi permanent în siguranţă.

5. Servicii interactive

5.1 Acest Site poate conţine spaţii pentru buletine informative, forumuri sau alte zone publice care permit interacţiunea între utilizatori şi OK Service Corporation (împreună denumite “Zone Interactive”). OK Service Corporation nu controlează şi nu este respoinsabilă pentru informaţiile şi/sau materialele afişate în Zonele Interactive (“Materiale Afişate”), dar îşi rezervă dreptul de a nu informa o terţă parte despre ştergerea, mutarea sau editarea oricărui Material Afişat sau unele părti ale acestuia. Este o condiţie a accesului dumneavoastră pe Site, şi în special în Zonele Interactive, faptul că drepturile (legale, morale sau altele) din Materialele Afişate vă aparţin, iar răspunderea în legatură cu acestea vă revine dumneavoastră în totalitate.
5.2 Sunteţi răspunzător de conţinutul Materialului Afişat şi trebuie să vă conformaţi oricăror regulamente adiţionale care vor fi, la numite intervale, menţionate în anumite locaţii din cadrul Zonei Interactive. În mod special, în cadrul Zonei Interactive nu aveti voie să:
(a) afişaţi, publicaţi sau realizaţi link-uri referitoare la orice material sau articol care pot fi luate în considerare drept recomandare a OK Service Corporation;
(b) afişaţi, publicaţi, transmiteţi orice informaţii care contravin politicii de confidenţialitate sau sunt contrare legilor şi regulamentelor în vigoare;
(c) afişaţi, publicaţi, transmiteţi informaţii sau mesaje obscene, defăimătoare, ameninţătoare, degradante sau care încalca drepturile de autor sau orice alte drepturi ale unei terţe părti sau care sunt ilegale;
(d) afişaţi, publicaţi sau transmiteţi materiale promoţionale şi/sau publicitare sau e-mailuri în lanţ, spam sau mail bombs;
(e) vă acordaţi o identitate falsă ca persoană, companie, grup sau entitate sau să reprezentaţi în mod fals o relaţie cu acestea;
(f) afişaţi sau publicaţi orice informaţie sau mesaj care conţine viruşi sau alte componente dăunătoare;
(g) să induceţi în eroare sub aspectul originii vreunui mesaj;
(h) colectaţi sau stocaţi datele altor utilizatori;
(i) preveniţi sau restrictionaţi accesul la Site sau la Zonele Interactive de către alţi utilizatori.

5.3 Accesând Zonele Interactive, sunteţi de acord să protejaţi OK Service Corporation de reclamaţii, costuri şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi profesionale) care ar putea apărea în urma oricăror Materiale Afişate.
5.4 Sunteţi înştiinţat că OK Service Corporation nu are nici un control asupra utilizatorilor care afişează mesaje în Zonele Interactive. În consecinţă, OK Service Corporation nu poate garanta corectitudinea şi onestitatea Materialului Afişat. Accesul oricărei Zone Interactive se face pe riscul propriu. Nu trebuie sş vş bazaţi pe Materialul Afişat sub nici un aspect.
5.5 Reprezentanţii OK Service Corporation pot prezenta Materialul Afişat în Zonele Interactive. Procedând astfel, reprezentanţii vor acţiona în nume personal, iar orice opinie exprimată a acestora nu va putea fi considerată ca fiind opinia OK Service Corporation sub nici un aspect.
5.6 În cele de mai jos sunteţi de acord să transferaţi către OK Service Corporation dreptul non-exclusiv, perpetuu şi fără licenţă a drepturilor de autor pentru a utiliza, modifica, licenţia toate sau o parte din Materialele Afişate, inclusiv de a licenţia o tertă parte în scopul utilizării acestora.

6. Conectarea

6.1 Puteţi crea un link din situl web al dumneavoastră către pagina de început (home page) a acestui Site, cu dovada că aţi completat Formularul de Înregistrare şi că nu vă conectaţi la acest Site dintr-un site web cu conţinut obscen, defăimător, ameninţător sau degradant, sau conţinând materiale care înclacă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale unei terţe părţi sau care contravin legii.
6.2 Prin conectarea la acest Site în condiţiile acestor Termeni, OK Service Corporation va acorda licenţa non-exclusivă, ne-transferabilă şi fără drepturi de autor de utilizare a mărcii înregistrate OK Service Corporation doar în scopul furnizării unui link sub formă de text de la situl dumneavoastră web către acest Site. Nu este permis nici un alt acces la numele sau marca OK Service Corporation fără notificarea prealabilă expresă scrisă din partea proprietarului.
6.3 Conectarea potenţială la o pagină internă sau conexă a acestui Site, localizată cu unul sau mai multe nivele mai jos pe pagina de început (“Deep Linking”), precum şi aducerea la zi sau prezentarea Conţinutului din alt site web (“Framing”) nu este permisă fără permisiunea scrisă prealabilă. Trebuie să căutaţi şi să obtineţi permisiunea prealabilă scrisă a OK Service Corporation înainte de a accesa Deep Linking sau Framing sau orice element din Conţinut. Când contactaţi OK Service Corporation:
(a) daţi numele, adresa e-mail şi numărul de telefon;
(b) daţi numele companiei în care lucraţi;
(c) daţi detalii specifice despre motivul accesului la Deep Linking sau Framing.

7. Legături la situri externe

7.1 Acest Site poate conţine link-uri către alte pagini web furnizate de Sponsori sau alte terţe părţi independente (“Situri Externe”), fie direct sau prin framing. OK Service Corporation va încerca să scoată în evidenţă asemenea link-uri. OK Service Corporation nu va fi responsabilă de disponibilitatea sau conţinutul Siturilor Externe şi nu va fi parte, sau responsabil sub nici un aspect de nici un aranjament în ceea ce priveşte produsele sau serviciile disponibile din astfel de Situri Externe.
7.2 Acest Site poate fi utilizat pentru a cumpăra produse sau servicii de la partenerii OK Service Corporation sau o altă terţă parte, precum şi de la Sponsori. Orice astfel de contracte vor surveni între dumneavoastră şi o terţă parte relevantă sau Sponsor, iar OK Service Corporation va fi exonerată de orice costuri, reclamaţii, daune sau obligaţii ce pot apărea sub acest aspect, chiar dacă contractul respectiv a fost introdus prin intermediul acestui Site.

8. E-mail

OK Service Corporation poate oferi posibilitatea de a vă abona la serviciul de noutăţi prin e-mail, prin intermediul acestui Site. Accesul dumneavoastră la acest serviciu sau la oricare Conţinut va fi supus acestor Termeni.

9. Conţinutul terţei părţi

Acest Site poate conţine, la anumite intervale de timp, contribuţii de la o a terţă parte ca şi publicitate sau sponsorizare. Fiecare terţă parte, agent publicitar şi/sau Sponsor va fi responsabil de toate aspectele materialelor pe care le prezintă, iar OK Service Corporation nu îşi asumă răspunderea pentru nici un fel de erori sau date incorecte continuţe în asemenea materiale.

10. Concursuri şi premii

Din când în când, OK Service Corporation poate organiza concursuri, promoţii şi tombole cu premii. Acestea vor fi stipulate în termenii şi condiţiile adiţionale aplicabile dupa caz şi care vor fi disponibile la momentul respectiv.

11. Schimbări

OK Service Corporation are dreptul în orice moment, după cum consideră, să facă modificări, completări sau anulări în Site, Conţinut, Zone Interactive sau în aceşti Termeni. Orice schimbări ale acestor Termeni vor fi notificate prin e-mail sau prin publicarea pe Site a Termenilor revizuiţi. Continuând să accesaţi Situl după o schimbare a Termenilor înseamnă implicit că acceptaţi aceste schimbări.

12. Reprezentări, garanţii şi despăgubiri

12.1 Dumneavoastră reprezentaţi, garantaţi şi vă asumaţi răspunderea că:
(a) aveţi capacitatea să intraţi în acest acord;
(b) aveţi cel putin optsprezece (18) ani;
(c) nu veţi încălca dreptul de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale OK Service Corporation;
(d) nu veţi desfăşura (sau permite să fie desfăşurate) acţiuni de cracking, hacking sau atacuri de genul "refuzul serviciului" (Denial of Service);
(e) vă veţi conforma pe deplin acestor Termeni;
(f) nu veţi copia, reproduce, compila, descompune, inversa, transmite, descărca, încărca, crea lucrări care derivă din cele ale OK Service Corporation sau că nu veţi exploata acest Site sau orice alt program informatic care este proprietatea OK Service Corporation sau al unor parteneri - terţe părţi.

12.2 Sunteţi de acord să nu daunaţi intereselor OK Service Corporation sub aspectul costurilor, reclamaţiilor, obligaţiilor şi cheltuielilor (inclusiv orice taxe profesionale) pe care le-ar putea atrage OK Service Corporation din cauza încălcării de către dumneavoastră a Termenilor şi, în special, a oricăror motive denumite la punctul 12.1. Pentru evitarea oricăror îndoieli, această penalizare se va aplica asupra tuturor pierderilor pe care le-ar putea suferi OK Service Corporation ca rezultat al utilizării de către o terţă parte a parolei şi identităţii de utilizator ale dumneavoastră, exceptând situaţiile în care puteţi demonstra în beneficiul OK Service Corporation că o astfel de terţă parte a obţinut detalii relevante fără voia sau vina dumneavoastră.

13. Negarea şi limitarea răspunderii

13.1 Conţinutul acestui Site este furnizat de OK Service Corporation doar pentru informarea dumneavoastră în general şi nu intenţionează să răspundă cerinţelor dumneavoastră în mod special. Conţinutul nu constituie şi nu este o formă specifică de recomandare sau sfat şi nu trebuie să il consideraţi ca atare în luarea deciziilor în activitatea dumneavoastră. Dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră trebuie să căutaţi o recomandare independentă şi să adoptaţi propriile decizii. Toate aranjamentele făcute între dumneavoastră şi o terţă parte denumită pe acest Site sunt realizate pe riscul şi răspunderea dumneavoastră.
13.2 OK Service Corporation nu oferă garanţii exprese sau implicite despre acest Site, include dar nu se limitează la garanţii implicite sau condiţii de completare, corectitudine, calitate adecvate scopului propus.
13.3 OK Service Corporation nu garantează faptul că acest Site îndeplineşte cerintele dumneavoastră sau că utilizarea acestui Site va fi neîntreruptă, punctuală, sigură sau fără erori.
13.4 OK Service Corporation obţine Conţinutul de la un număr de surse şi le diseminează pe Internet (sau altă platformă electronică interactivă). În consecinţă, OK Service Corporation nu poate şi nu oferă garanţii despre Site, programul informatic şi/sau Conţinut. Acest Site este furnizat “aşa cum este”în măsura permisă de lege, iar orice autorizări de comercializare sau garanţii legate de corectitudine, deplinătate, manufactură şi nivel de atenţie şi grijă sunt excluse în mod expres.
13.5 În măsura permisă de lege, sunteţi de acord că OK Service Corporation nu va răspunde de eventuale daune incidente (inclusiv dar care nu se limitează la pierderi financiare, pierderea afacerii sau profitului) sau de neîndeplinirea obligaţiilor chiar dacă OK Service Corporation sau reprezentanţii săi au fost preveniţi de posibilitatea apariţiei unor astfel de daune.
13.6 În eventualitatea unor asemenea daune în urma accesării acestui Site de către dumneavoastră, sunteţi de acord că asemenea daune se vor limita la suma totală plătită de dumneavoastră catre OK Service Corporation în ultima lună plus suma de 100 Euro.
13.7 Indiferent de orice alte articole/dispoziţii ale Termenilor, nimic nu va limita răspunderea OK Service Corporation cu privire la decesul sau vătămarea personală cauzată de neglijenţa OK Service Corporation.

14. Politica de confidenţialitate

OK Service Corporation respectă intimitatea oricărei persoane care vizitează acest Site şi depune toate eforturile să asigure o legătură on-line sigură. OK Service Corporation nu colectează date personale ale dumneavoastră, decât cu acordul dumneavoastră şi doar acele date pe care dumneavoastră la oferiţi în mod voluntar. Aceste date personale vor fi utilizate pentru a opera eficient acest Site, precum şi pentru a livra către dumneavoastră produsele şi serviciile pe care le-aţi solicitat.

15. Termeni şi încetarea Termenilor

15.1 Utilizarea şi accesul acestui Site nu sunt supuse limitelor de timp. Fără a aduce prejudicii nici unui drept al nici unei părţi, aceşti Termeni pot înceta oricând de oricare parte, fără motiv. Puteţi înceta aceşti Termeni neaccesând acest Site. OK Service Corporation va înceta aceşti Termeni precum şi accesul dumneavoastră oricând printr-o notificare electronică. Aceşti Termeni vor înceta automat şi unilateral fără o notificare din partea OK Service Corporation, în cazul în care aţi comis o încalcare a acestor Termeni.
15.2 Indiferent de efectele prevederilor acestui paragraf, paragrafele 12, 13 şi 24 ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare şi după încetarea Termenilor, producând aceleaşi efecte ca mai înainte.

16. Schimbări

OK Service Corporation îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge sau schimba orice aspect al Conţinutului, Zonelor Interactive, Sitului şi/sau orice specificaţie tehnică sub orice aspect. Sunteţi de acord şi luaţi la cunoştinţă că aceste schimbări pot duce la neputinţa de a accesa acest Site partial sau total.

17. Forţa majoră

OK Service Corporation nu va răspunde în eventualitatea apariţiei unui caz de fortă majoră, fiind definit ca un eveniment sau set de circumstanţe asupra cărora OK Service Corporation nu are control.

18. Titluri

Titlurile paragrafelor din aceşti Termeni sunt folosite exclusiv în beneficiul convenienţei şi nu vor avea semnificaţii contractuale sau legale.

19. Întregul contract

Aceşti Termeni, aşa cum sunt afişaţi la anumite intervale de timp, precum şi alţi termeni de afaceri de pe acest Site vor consitui întregul contract între dumneavoastră şi OK Service Corporation în legătură cu accesul dumneavoastră la acest Site.

20. Accesul dumneavoastră din afara României

OK Service Corporation nu menţionează că acest Site va avea un Conţinut adecvat sau care să poată fi accesat din afara României. Dacă accesaţi acest Site din afara României, este responsabilitatea dumneavoastră de a vă conforma legilor şi regulamentelor locale.

21. Separarea articolelor şi paragrafelor

În cazul în care orice articol sau paragraf din aceşti Termeni devine invalid sau nu mai este în vigoare, restul articolelor şi paragrafelor rămase în componenţa acestor Termeni rămân în vigoare.

22. Notificări

Orice notificare pe care OK Service Corporation sau dumneavoastră trebuie să o faceţi în legătură cu aceşti Termeni va fi făcută prin e-mail sau poştă, în cazul dumneavoastră la adresa din formularul de înregistrare, iar în cazul nostru la adresa dumneavoastră înregistrată de dumneavoastră pe Site.

23. Renunţare

Nici o întarziere sau omisiune din partea OK Service Corporation în exercitarea oricărui drept, putere sau remediu în condiţiile acestor Termeni nu vor dauna şi nu vor diminua aceste drepturi, puteri sau remedii.

24. Legislaţie

Aceşti Termeni vor fi guvernaţi şi exprimaţi în acord cu legile din România. Accesând acest Site sunteţi de acord să vă supuneţi prevederilor legislaţiei din România.

25. Politica de Confidenţialitate a OK Service Corporation SRL

OK Service Corporation adună informaţii de la utilizatori în timpul procesului de înregistrare şi alte ori ocazional. Încercăm să facem procesul cât mai rapid şi uşor posibil şi suntem recunoscători pentru informaţiile furnizate de utilizatorii noştri. Cu cât mai corecte sunt informaţiile venite de la utilizatori, cu atât mai corecţi putem fi şi noi în contactul cu aceştia. Această Politica de Confidenţialitate stabileşte adunarea informaţiilor şi practicile de diseminare pentru acest Site.

Protejarea datelor

Acest Site se va conforma legilor din România de protejare a datelor, aşa încât nici un fel de detalii personale furnizate către noi nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi în afara OK Service Corporation fără consimţământul utilizatorului. (revedeti paragraful 4 din aceşti Termeni, Securitatea şi Protejarea Datelor) Utilizatorii trebuie să ştie şi să accepte că, dacă OK Service Corporation este solicitată de către o terţă parte autorizată sau agenţie guvernamentală, care investighează activităţi ilegale, să ofere informaţii despre activităţile utilizatorilor în legătură cu acest Site, OK Service Corporation va acţiona în consecinţă. În mod similar, OK Service Corporation va dezvălui informaţii personale despre utilizatori dacă este obligată prin lege. OK Service Corporation îşi rezervă dreptul de a notifica sau furniza astfel de informaţii unei autorităţi relevante dacă, în opinia noastră, OK Service Corporation consideră că este o urgenţă, activitate ilegală sau alt motiv întemeiat. OK Service Corporation îşi rezervă dreptul de a stoca şi utiliza datele personale ale utilizatorilor doar pentru scopuri interne şi îşi rezervă mai departe dreptul de a accesa, monitoriza, primi sau accesa informaţii protejate în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile în concordanţă cu aceşti Termeni.

Utilizarea informaţiilor de înregistrare

Informaţiile de înregistrare pe care le primim de la utilizatori sunt folosite de OK Service Corporation dupa cum urmează:
(a) pentru a permite accesul dumneavoastră continuu la acest Site;
(b) pentru a putea dezvolta acest Site în moduri pe care le găsim relevante şi interesante;
(c) pentru a vă putea comunica noile materiale pe care le-am produs şi care sunt de interes pentru dumneavoastră;
(d) pentru a furniza Sponsorului nostru informaţii despre baza de utilizatori şi modele de utilizare.

Când vă înregistraţi, puteţi alege să nu fiţi contactaţi de noi în acest fel. Oricare din utilizatorii noştri ne pot contacta oricând pentru a solicita ştergerea din lista de utilizatori. Dacă doriţi să ştergeti detaliile, trebuie să ne contactaţi.
La înregistrare, veţi avea posibilitatea de a primi informaţii de la OK Service Corporation, partenerii şi Sponsorii noştri.

Cookies

Utilizatorii trebuie să ştie că OK Service Corporation poate utiliza cookies pentru identificarea utilizatorilor care se întorc pe acest Site. Acest lucru ne permite să livrăm conţinut personalizat fiecărui utilizator şi vă permite dumneavoastră să stocaţi propria selecţie a materialelor pentru uzul viitor. Unele reţele blochează aceste cookies, ceea ce înseamnă că nu toţi utilizatorii pot lua aceste componente personalizate de pe Site.

Securitate

OK Service Corporation operează cu reţele de date sigure, protejate de sisteme de securitate industriale standard.

Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceşti Termeni. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni, vă rugăm să nu folosiţi acest Site.