Protecţia datelor personale și confidențialitate

INFORMARE PRIVIND COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE IN CADRUL FIRMEI OK SERVICE CORPORATION

Datele noastre de contact:
OK Service Corporation S.R.L.
Ploiești, Str. Ardealului Nr.2, cod poştal: 100538, ROMANIA
Tel: 0244 575751, e-mail: office@okservice.ro

Prevederile acestei informări intră în vigoare la data de 01.05.2018, şi se aplică poştei electronice, website-urilor, precum şi formularelor tipărite aparţinând firmei OK Service Corporation.

Colectăm de la clienţii noştri şi prelucrăm numai date personale care să ne permită efectuarea înscrierilor la programele noastre de instruire profesională: Nume şi Prenume, nume organizaţie, e-mail de organizaţie şi/sau personal, telefon de organizaţie şi/sau personal, adresă organizaţie, coordonate de plată organizaţie. În situaţia în care aceştia doresc să susţină examene pentru certificare ANC, colectăm şi prelucrăm, sub patronajul acestei instituţii şi documentele necesare conform OG 129/2000.

Colectăm de la potenţialii noştri clienţi datele personale necesare transmiterii de informaţii prin intermediul poştei electronice și/ sau SMS: Nume şi Prenume, nume organizaţie, e-mail de organizaţie şi/sau personal, telefon de organizaţie şi/sau personal.

OK Service Corporation S.R.L. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, hotărând de ce şi cum sunt prelucrate acestea. Prelucrarea datelor se face respectând prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004, OK Service Corporation S.R.L. având numărul de operator 3234/2006.

Colectăm datele dumneavoastră personale exclusiv de la dumneavoastră, prin intermediul unui formular web, prin formulare tipărite sau telefonic.

OK Service Corporation procesează numai date personale din categoria “date personale nesensibile”, cu excepţia Adeverinţei Medicale, necesară pentru susţinerea examenelor pentru certificare ANC.

În calitatea sa de societate comercială, OK Service Corporation colectează şi prelucrează date personale ale persoanelor interesate de produsele şi serviciile noastre (potenţiali clienţi) şi ale clienţilor săi.

OK Service Corporation nu foloseşte datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră. Nu folosim datele dvs. personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dvs. personale sunt colectate inițial, fără consimțământul dvs. prealabil, fără să existe un interes legitim în acest sens, și fără un temei juridic.

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la timpul necesar bunei desfăşurari a operaţiunilor noastre. Datele necesare identificării şi contactării dvs sunt păstrate timp de maxim 10 ani de la data ultimei participări la unul dintre programele noastre, în scopul de a putea elibera duplicate ale Certificatelor de Absolvire. Datele de facturare se vor şterge după 5 ani de la momentul emiterii ultimei facturi către dumneavoastră, conform obligaţiei impuse de lege.

Nu dezvăluim datele dvs. personale unor destinatari, alţii decât autorităţile fiscale din România.

Nu transferăm datele dvs. personale în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Ţinem în siguranță datele dvs. personale

 • cu măsuri tehnice corespunzătoare,
 • cu măsuri organizatorice adecvate,
 • cu un nivel adecvat de securitate,
 • împotriva prelucrării neautorizate,
 • împotriva prelucrării ilegale,
 • împotriva pierderii accidentale sau ilegale,
 • împotriva distrugerii accidentale sau ilegale;
 • împotriva daunelor accidentale sau ilegale.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a acces la datele dvs. personale. Acest drept:

 • nu include date anonime.
 • include doar datele personale care vă privesc.
 • include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Acest drept:

 • nu include date anonime.
 • include doar datele personale care vă privesc.
 • include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. Vom sterge datele dvs. personale dacă:

 • solicitați ștergerea datelor dvs. personale, și
 • datele dvs. personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dvs. personale.
 • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dvs. personale, și
 • nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Cum puteţi solicita ştergerea datelor dvs. personale?

Acceptam numai solicitări scrise. Cererea dvs. trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați. Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca, de exemplu o carte de identitate sau un pașaport. Fotografia documentului poate fi mascată. Folosirea informațiilor din documentul dvs. de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității dvs. și nu va genera o stocare a datelor dvs. personale mai mult decât este necesar în acest scop.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa noastră de email: office@okservice.ro

Veți primi răspunsul nostru la cererile dvs. care vizează protecția datelor dvs. personale la adresa de email in 30 de zile de la data primirii cererii.

Optiunile dvs. privind confidenţialitatea

La adresa office@okservice.ro, ne puteți declara opţiunile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. personale, anume dacă doriţi să:

 • vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale
 • accesați datele dvs. personale
 • modificaţi datele dvs. personale
 • stergeți datele dvs. personale
 • restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale
 • transmitem datele dvs. personale.