Protecţia datelor personale

Datele personale înscrise pe acest site sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale Legii nr. 506/2004, având numărul de operator 3234/2006. OK Service Corporation nu transmite date personale unor terţe persoane fizice sau juridice. Pe viitor, numele, adresele şi numerele dvs. de telefon ne vor permite să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la contact@okservice.ro sau prin fax la 0244 597612. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.