Acreditări

În cele două decenii de activitate OK Service Corporation a obţinut numeroase acreditări şi recunoaşteri ce oferă garanţia unor programe de instruire ce sunt în conformitate cu cele mai bune practici din domeniu, programe ce au fost proiectate la cele mai înalte standarde educaţionale şi care au un conţinut ştiinţific actualizat şi valoros.

Prin oferirea creditelor ECTS pentru programele organizate de instituţiile acreditate, EQAC (Education Quality Accreditation Commission) promovează, la nivel mondial, standarde ridicate de educaţie şi recunoaşte excelenţa profesională şi calitatea în sectorul complex al educaţiei adulţilor. Prin intermediul EQAC, OK Service Corporation este singur furnizor privat de formare profesională acreditat în România. Alte instituţii prestigioase ce au obţinut recunoaşterea EQAC sunt: EDHEC Business School, IBM Institute of Business Management, Open Universiteit Nederland sau Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Prin intermediul acreditării obţinute, OK Service Corporation este singurul furnizor privat de formare profesională care poate acorda participanţilor la programele sale de formare credite ECTS. Aceste credite transferabile sunt recunoscute la nivel mondial, inclusiv în sistemul de învăţământ românesc, o dată cu alinierea acestuia la sistemul Bologna.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI este instituţia care acreditează furnizorii de formare profesională pentru organizarea cursurilor de perfecţionare, calificare sau specializare la nivel naţional. OK Service Corporation este recunoscut ca furnizor de formare profesională în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională încă din anul 2000, fiind printre primii furnizori înregistraţi în registrul menţionat. De atunci, OK Service Corporation a colaborat permanent cu reprezentanţii ANC pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor oferite dar şi pentru lărgirea gamei de domenii de instruire. În momentul de faţă OK Service Corporation are autorizaţii de organizare de programe de formare pentru 42 de ocupaţii din Nomenclatorul Naţional al Ocupaţiilor.

ISO (International Organization for Standardization) este o organizaţie non-guvernamentală ce funcţionează sub forma unei reţele formate din instituţiile naţionale de standardizare din 163 de ţări ajutând astfel la implementarea unor seturi de standarde comune. Standardele generale pot fi aplicate oricărei organizaţii din domeniul public sau privat. ISO 9001 se referă strict la un set de cerinţe pentru implementarea unui sistem de management al calităţii. În urma unui audit extern strict şi sistematic al activităţilor din interiorul companiei ce a vizat dacă nevoile şi aşteptările clienţilor sunt îndeplinite întocmai, OK Service Corporation a obţinut acreditarea ISO 9001 în 2009. Sistemul de management al calităţii monitorizează eficacitatea următoarelor aspecte: politica referitoare la calitate; standardizarea procedurilor; identificarea şi eliminarea defectelor; sisteme pentru acţiunea preventivă şi corectivă; analiza de management a sistemului – totul pentru a furniza clienţilor noştri servicii de cea mai bună calitate.

Ce spun clienţii noştri

Cursul a fost unul incitant iar ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că s-a ţinut cont de nevoile fiecărui participant într-o manieră deschisă şi flexibilă. M-am întors cu o experienţă plăcută şi utilă în acelaşi timp.
Director economic
FFEE ELECTRICA Muntenia Nord