Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Toate programele de perfecționare profesională


Contabilitate - Fiscalitate - Audit

Contabilitate,raportare și CFP în instituțiile publice


Teme abordate:Ordinul 1176/2018, Noutăţi legislative în domeniul financiar, Perspective pentru anul 2019, Calendarul de utilizare a funcționalităților – OMFP , Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile . . .

Academia IFRS


Conceput pe durata a 16 ore, seminarul facilitează înţelegerea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor cu privire la IFRS, în special IFRS 16 și IFRS 15. . . .

Forum de fiscalitate


Forumul de fiscalitate este cadrul potrivit pentru a dobândi cunoştinţe necesare pentru bunul mers al business-ului şi o ocazie bună de a face knowledge sharing. . . .

Contabilitatea instituțiilor publice


Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) . . .

Management financiar – analiza cost-beneficiu


Programul se desfăşoară pe perioada a trei zile de curs (14 ore) şi este conceput pentru a oferi managerilor cunoştinţele şi încrederea necesară pentru a înţelege şi a participa activ la luarea deciziilor finan . . .

Seminarul anual de fiscalitate


OK Service Corporation vă invită să participați la un seminar interactiv de fiscalitate, unde vor fi dezbătute subiecte de interes maxim pentru această perioadă a anului. . . .

Control financiar preventiv, instrument eficient de utilizarea fondurilor publice. FOREXEBUG


Control financiar preventiv, instrument eficient de utilizarea fondurilor publice. FOREXEBUG . . .

Forum de fiscalitate si contabilitate


Vă invităm la Brașov în perioada 26 - 29 septembrie să participaţi la dezbaterile generate între participanţi şi autorităţile competente în vederea înţelegerii rapide şi corecte a modificărilor legislative . . .

Audit public intern


Audit public intern . . .

Managementul riscului. Audit intern. Control intern managerial


Managementul riscului. Audit intern. Control intern managerial . . .

Management financiar (bugetar și contabil) în instituțiile publice


Management financiar (bugetar și contabil) în instituțiile publice . . .

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în 2019


Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în 2019 . . .

Contabilitatea proiectelor europene


Contabilitatea proiectelor europene . . .

Managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile


Managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile . . .

Seminar de fiscalitate


Acest seminar este proiectat să consolideze și să extindă cunoștințele participanților în domeniul fiscalității, cu referire directă asupra Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală... . . .

Modificările Codului fiscal. IFRS. Bugetare


Modificările Codului fiscal. IFRS. Bugetare . . .

Controllingul și managementul costurilor


Controllingul și managementul costurilor . . .

Codul fiscal și Codul de Procedură Fiscală


Codul fiscal și Codul de Procedură Fiscală . . .

Management financiar pentru nefinanțiști


Management financiar pentru nefinanțiști . . .

IFRS 2019


IFRS 2019 . . .

Închiderea anului financiar 2019, IFRS


Închiderea anului financiar 2019 & IFRS . . .

BVC 2020


BVC 2020 . . .

BVC 2020 - noutăți legislative privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli


BVC 2020 - noutăți legislative privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli . . .

Contabilitate și raportare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)


Contabilitate și raportare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) . . .

Legislația muncii & justiție socială

Legislația muncii. Codul Muncii. Raporturi juridice de muncă. Pensii


Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile și abordează problematica relației individuale de muncă, urmărind să scoată în evidență modalitățile de interpretare a textelor de lege, avantajele și dezavantajele . . .

Legislația muncii și salarizare. Revisal


Legislația muncii și salarizare. Revisal . . .

Achiziții publice

Managementul contractelor de achiziții publice


În timpul procesului de achiziții publice, o autoritate contractantă acordă mult timp și efort pentru identificarea partenerilor de afaceri fiabili și pentru asigurarea unei baze solide pentru decizia de atribu . . .

Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice


Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice . . .

Achiziții publice - noutăți în domeniul achizițiilor publice


OK Service Corporation vă invită să participați la un eveniment interactiv în care se vor dezbate și clarifica cele mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative . . .

Academia de Iarnă - Achiziții publice, prevenirea neregulilor și a fraudei


Academia de Iarnă - Achiziții publice: prevenirea neregulilor și a fraudei . . .

Expert achiziții publice


Expert achiziții publice . . .

Juridic

Academia de toamnă - combaterea fraudei și corupției în sectorul public


Frauda și corupția din sectorul public dăunează puternic economiei, scad nivelul investițiilor și afectează negativ finanțele publice. . . .

Contracte comerciale și soluționarea litigiilor


Contracte comerciale și soluționarea litigiilor . . .

Aspecte GDPR în instituțiile de învățământ superior și cercetare


Aspecte GDPR în instituțiile de învățământ superior și cercetare . . .

Curs protecția datelor cu caracter personal - obligații legale, implementare și impactul aplicării GDPR


Curs protecția datelor cu caracter personal - obligații legale, implementare și impactul aplicării GDPR . . .

Pentru instituții publice

Contabilitate,raportare și CFP în instituțiile publice


Teme abordate:Ordinul 1176/2018, Noutăţi legislative în domeniul financiar, Perspective pentru anul 2019, Calendarul de utilizare a funcționalităților – OMFP , Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile . . .

Contabilitatea instituțiilor publice


Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) . . .

Workshop - Noul Cod Administrativ


OK Service Corporation vă invită să participați la workshop-ul intitulat ”Noul Cod Administrativ - principalele modificări aduse în administrația publică din România” unde va fi dezbătută Ordonanța de Urgență . . .

Management financiar (bugetar și contabil) în instituțiile publice


Management financiar (bugetar și contabil) în instituțiile publice . . .

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în 2019


Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în 2019 . . .

Managementul calității în instituțiile publice


Managementul calității în instituțiile publice . . .

Managementul schimbării și strategia instituțiilor publice


Managementul schimbării și strategia instituțiilor publice . . .

Administrație publică inovatoare, finanțe, impozite și resurse umane


Administrație publică inovatoare, finanțe, impozite și resurse umane . . .

Codul Administrativ


Codul Administrativ . . .

Fonduri europene

Managementul proiectelor pentru atragerea finanțărilor naționale și europene


Managementul proiectelor pentru atragerea finanțărilor naționale și europene . . .

Resurse umane

Salarizarea resurselor umane. Comunicare și conflicte de muncă


Salarizarea resurselor umane. Comunicare și conflicte de muncă . . .

Legislație vamală


Legislație vamală . . .

Managementul Resurselor Umane


Managementul Resurselor Umane . . .

Legislația în domeniul resurselor umane


Legislația în domeniul resurselor umane . . .

Management strategic și planificare strategică


Management strategic și planificare strategică . . .

Liderii, leadership-ul și cultura organizațională


Liderii, leadership-ul și cultura organizațională . . .

Control intern managerial

Guvernanța corporativă și implementarea noului sistem de control intern managerial - SCIM


Seminarul se adresează factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesați de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, specialiștilor în control intern, audit intern . . .

Guvernanța corporativă și managementul riscului


Seminarul se adresează factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesați de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, specialiștilor în control intern, audit intern . . .

Curs Expert în prevenirea și combaterea corupției


Curs Expert în prevenirea și combaterea corupției . . .

SCIM și Guvernanța corporativă


SCIM și Guvernanța corporativă . . .

Managementul riscului. Audit intern. Control intern managerial


Managementul riscului. Audit intern. Control intern managerial . . .

Comunicare și relații publice

Comunicare și tehnici de negociere


Comunicare și tehnici de negociere . . .

Managementul timpului și al stresului


Managementul timpului și al stresului . . .

Leadership și coaching pentru administrația publică


Leadership și coaching pentru administrația publică . . .