Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Toate programele de perfecționare profesională


Contabilitate - Fiscalitate - Audit

2019 și impactul principalelor modificări fiscale


Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajate intervenția participanților și discuțiile libere, precum și prezentarea unor studii de caz aplicabile participanților ori chiar sugerate . . .

Workshop - Taxele datorate la fondul pentru mediu


Subiectele principale ce vor fi abordate în cadrul workshop-ului prezintă noile reguli metodologice de calcul al contibuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, impactul asupra obligațiilor de raporta . . .

Comparație între standardele internaționale de raportare IFRS


. . .

Cashflow management și bugetarea anului 2019


În climatul economic actual, managementul fluxului de numerar și o bugetare corectă, proactivă, bazată pe informații în timp real sunt elemente vitale pentru succesul companiilor în anul 2019. . . .

Seminar de TVA - noi reglementări 2019 și 2020 -


Trecerea în revistă a modificărilor legislative recente, baza impozabilă a TVA - jurisprudența CJUE referitor la baza impozabilă, subiecte de interes privind tratamentul TVA în cazul operațiunilor . . .

CFP și CFG. Utilizarea eficientă a FOREXEBUG. Contabilitatea instituțiilor publice


CFP - ordinul 103/2019, CFG - parte a sistemului de control intern, implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG OMFP nr. 1026/2017, OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea normelor metodologice . . .

Contribuții sociale obligatorii 2019


Aspecte referitoare la CAS, aspecte referitoare la CASS, aspecte referitoare la contribuţia asiguratorie pentru muncă, contribuabilii/ plătitorii de venit la sistemele de asigurări sociale . . .

Salarizarea personalului bugetar. Legislația muncii pentru instituții publice


OUG 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea în entităţile publice,OUG 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă . . .

Managementul implementării strategiei naționale anticorupție la nivel organizațional


Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, corupție organizațională şi corupție societală;incompatibilități și conflicte de interese; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție . . .

Auditul intern în sectorul public


Analiză şi dezbateri în baza modificărilor legislative pentru aprobarea:normelelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern - nereguli şi soluții normelor privind sistemul de cooperare . . .

Audit Intern


Seminarul OK Service Corporation, intitulat “Audit Intern - de la conformitate la valoare adăugată”, își propune să împărtășească cele mai bune practici ale profesiei de audit intern și are ca obiectiv . . .

Contabilitate instituțiilor publice. Noutățile anului 2019 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG


Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) . . .

Managementul și gestiunea problemelor de mediu


OK Service Corporation are plăcerea să vă invite la o ediție specială a seminarului intitulat MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU, care va avea loc în data de 14 și 15 iunie 2019 la sala Club din cad . . .

Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală - modificări 2019


Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală - modificări 2019 . . .

Achiziții publice

Achiziții și investiții publice - noutăți și bune practici în domeniul achizițiilor publice


Evenimentul își propune dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative în domeniu. . . .

Juridic

Consiliere, etică și anticorupție


Principalele cauze identificate - inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; domeniile vulnerabile la corupţie - ierarhia situaţiilor de conflicte de interese . . .

Responsabil cu protecția datelor (DPO)


Obiectivul principal al cursului este de a familiariza participanții într-un mod rapid și practic cu noile reglementări și cerințe în materie de protecția datelor și să gestioneze cu succes riscurile asociate p . . .

Pentru instituții publice

Contabilitate instituțiilor publice. Noutățile anului 2019 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG


Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) . . .

Resurse umane

Manager resurse umane


Seminarul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiza instrumentelor de reducere a pierderilor . . .

Control intern managerial

CFP și implementarea sistemului de control intern managerial


Matricea de corespondență a noilor 16 standarde de control intern managerial cu cele 25 de standarde vechi (pentru a se întelege istoricul standardelor de control intern) . . .

GDPR

Responsabil cu protecția datelor (DPO)


Obiectivul principal al cursului este de a familiariza participanții într-un mod rapid și practic cu noile reglementări și cerințe în materie de protecția datelor și să gestioneze cu succes riscurile asociate p . . .

Comunicare și relații publice

Leadership strategic şi comunicare


Seminarul pune accent pe competenţele comportamentale pe care un Leader trebuie să şi le dezvolte, asfel încât să aibă success. Participând la acest seminar veţi fi capabili să gestionaţi echipe de lucru şi par . . .

Managementul comunicării în administrația publică


Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control . . .