Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Toate programele de perfecționare profesională


Contabilitate - Fiscalitate - Audit

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC


Analiză şi dezbateri în baza modificărilor legislative pentru aprobarea normelelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern . . .

CFP, CFG. UTILIZAREA EFICIENTĂ A FOREXEBUG. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE


Control financiar preventiv, control financiar de gestiune ca parte a sistemului de control intern, implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG . . .

Managementul Financiar pentru Nonfinanțiști


Cursul MANAGEMENTUL FINANCIAR PENTRU NONFINANȚIȘTI introduce şi clarifică o serie de concepte din domeniul financiar, pornind de la noţiuni de bază ale contabilităţii financiare şi construind progresiv cunoşti . . .

Buget, finanțe, contabilitate. Utilizarea eficientă a FOREXEBUG. CFP și CFG


Acest program este conceput pentru a oferi o informare cuprinzătoare cu privire la principiile fundamentale și funcțiunile cheie din sfera finanțelor sectorul public, aflata într-o continuă dezvoltare . . .

FISCALITATE - noutăţi legislative şi provocări fiscale în 2019


OK Service Corporation, prin seminarul pe care îl organizează, vă invită la discutarea şi dezbaterea noilor modificări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. . . .

Management financiar – analiza cost-beneficiu


Programul se desfăşoară pe perioada a trei zile de curs (14 ore) şi este conceput pentru a oferi managerilor cunoştinţele şi încrederea necesară pentru a înţelege şi a participa activ la luarea deciziilor finan . . .

Academia IFRS Sinaia 2019


Academia IFRS Sinaia 2019 . . .

Seminarul anual de fiscalitate


Seminarul anual de fiscalitate . . .

Control financiar preventiv, instrument eficient de utilizarea fondurilor publice. FOREXEBUG


Control financiar preventiv, instrument eficient de utilizarea fondurilor publice. FOREXEBUG . . .

Forum de fiscalitate si contabilitate


Forum de fiscalitate si contabilitate . . .

Legislația muncii & justiție socială

LEGISLAȚIE ȘI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI CONTRIBUȚIILOR SOCIALE. SALARIZARE. PENSII


OUG 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea în entităţile publice, OUG 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă . . .

WORKSHOP - noutăți legislative și aspecte controversate privind modificarea și încetarea de drept a contractului individual de muncă


Seminarul se va concentra pe analizarea unor teme de interes, precum avantajele și dezavantajele delegării, detașării și încetarea contractului indidividual de muncă. . . .

Legislația muncii. Codul Muncii. Raporturi juridice de muncă. Pensii


Legislația muncii. Codul Muncii. Raporturi juridice de muncă. Pensii . . .

Achiziții publice

ACHIZIȚII PUBLICE - actualizări legislative în achiziții publice. Trecerea de la platforma SEAP la platforma SICAP


Evenimentul își propune dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative în domeniu. . . .

Managementul contractelor de achiziții publice


În timpul procesului de achiziții publice, o autoritate contractantă acordă mult timp și efort pentru identificarea partenerilor de afaceri fiabili și pentru asigurarea unei baze solide pentru decizia de atribu . . .

Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice


Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice . . .

Juridic

Dezvoltarea competențelor de gestionare a contractelor, a operațiunilor și a litigiilor comerciale


Acest program oferă participanților o înțelegere cuprinzătoare a procedurilor și practicii legate de riscurile inerente formării și gestionării contractelor. . . .

Academia de toamnă - combaterea fraudei și corupției în sectorul public


Academia de toamnă - combaterea fraudei și corupției în sectorul public . . .

Pentru instituții publice

CFP, CFG. UTILIZAREA EFICIENTĂ A FOREXEBUG. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE


Control financiar preventiv, control financiar de gestiune ca parte a sistemului de control intern, implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG . . .

Buget, finanțe, contabilitate. Utilizarea eficientă a FOREXEBUG. CFP și CFG


Acest program este conceput pentru a oferi o informare cuprinzătoare cu privire la principiile fundamentale și funcțiunile cheie din sfera finanțelor sectorul public, aflata într-o continuă dezvoltare . . .

Fonduri europene

Prevenirea și combaterea neregulilor în cadrul proiectelor finanțate de UE


Prevenirea și combaterea neregulilor în cadrul proiectelor finanțate de UE . . .

Resurse umane

Salarizarea personalului si managementul resurselor umane


Seminarul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane . . .

Control intern managerial

(SCIM) IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI CFP


Cele mai noi modificări legislative aduse Codului Controlului Intern/ Managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 . . .