x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului IFRS 2020, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul IFRS 2020. Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40 722 456 496 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

IFRS 2020

O
C
U
P
A
T
calendar_today

29.10 - 01.11.2020


place

Hotel Escalade, Poiana Brașov


7

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
22.10.2020


ANC

poza

Obțineți prospectul

 • Acest program este pentru tine?
 • Detalii complete
 • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFConceput pe durata a 16 ore, seminarul facilitează înţelegerea, dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor cu privire la Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
Pe parcursul cursului veţi avea ocazia să vă dezvoltaţi şi să vă consolidaţi cunoştinţele cu privire la IFRS. Programul va fi extrem de util în a vă familiariza cu cerinţele principalelor standarde şi vă va oferi o abordare practică în înţelegerea cerinţelor de raportare.

Subiecte abordate

Aplicarea IFRS 15 “Venituri din contractele încheiate cu clienţii”
 • prevederile cuprinse în corpul standardului și în îndrumările de aplicare a acestuia
 • unele exemple ilustrative ce însoțesc standardul, punând în evidență:
 • diferențe de tratament între modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18 - Venituri (aplicabil până la 1 ianuarie 2018) sau Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și IFRS 15
 • diferențe privind modul de prezentare a informațiilor privind unele active, datorii, venituri și cheltuieli în condițiile aplicării IFRS 15 comparativ cu reglementările contabile anterioare
 • posibile dificultăți fiscale privind impozitul pe profit și TVA
Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”
 • prevederile cuprinse în corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate
 • modificări în modul de contabilizare a operațiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) și IAS 17 ”Leasing”
 • impactul modificărilor de tratament contabil asupra elementelor de bilanț/ situația poziției financiare și a contului de profit și pierdere/ situația rezultatului global
 • exemplu privind contabilizarea unui contract de leasing la locatar/ utili
  . . .
Aplicarea IFRS 15 “Venituri din contractele încheiate cu clienţii”
 • prevederile cuprinse în corpul standardului și în îndrumările de aplicare a acestuia
 • unele exemple ilustrative ce însoțesc standardul, punând în evidență:
 • diferențe de tratament între modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18 - Venituri (aplicabil până la 1 ianuarie 2018) sau Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și IFRS 15
 • diferențe privind modul de prezentare a informațiilor privind unele active, datorii, venituri și cheltuieli în condițiile aplicării IFRS 15 comparativ cu reglementările contabile anterioare
 • posibile dificultăți fiscale privind impozitul pe profit și TVA
Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”
 • prevederile cuprinse în corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate
 • modificări în modul de contabilizare a operațiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) și IAS 17 ”Leasing”
 • impactul modificărilor de tratament contabil asupra elementelor de bilanț/ situația poziției financiare și a contului de profit și pierdere/ situația rezultatului global
 • exemplu privind contabilizarea unui contract de leasing la locatar/ utilizator
Aplicarea IFRS 9 “Instrumente financiare”
IAS 16 Imobilizări corporale
IAS 38 Imobilizări necorporale
IAS 36 Deprecierea activelor
IAS 40 Investiții imobiliare
IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte
IAS 23 Costurile îndatorării
IAS 2 Stocuri – Retratare solduri şi mod de evaluare a stocurilor
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală
IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente - Retratare solduri, criterii de evaluare şi baze de evaluare a provizioanelor, a activelor contingente şi datoriilor contingente, modul de prezentare a informaţiilor în cadrul notelor
IAS 19 Beneficiile angajaților
IAS 12 Impozitul pe profit – Retratare solduri şi mod de determinare a bazei fiscale în vederea calculării impozitului pe profitul curent şi impozitului pe profitul amânat
IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare
IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori
IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare
Prezentarea principalelor diferențe de tratament contabil între reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și reglementările contabile conforme cu IFRS
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016:
În vederea îndeplinirii cerinţelor referitoare la prezentarea de informaţii, cuprinse în IFRS-uri, se propune introducerea în Planul de conturi cuprins în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară a unor conturi distincte care să evidenţieze diferenţele de impozit pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale, în accepţiunea interpretării IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale”, precum şi diferenţele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare, potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing”.

Mai multe detalii

Mai puține detalii

Acest program se adresează

Seminarul se adresează CEO-uri, directori financiari, auditori, controlori financiari, personalul de raportare financiară al marilor organizații și entități, persoanele care lucrează în departamentele de contabilitate și finanțe, toți profesioniștii care doresc să-și extindă cunoștințele în IFRS-uri.


VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2020

29

OCT.

01

NOI.
Hotel Escalade, Poiana Brașov

1190 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Reduceri

Dacă achitaţi seminarul până la 15 octombrie 2020, beneficiaţi de 5% discount. Pentru grupuri de minim 3 persoane se acordă discount 5%.

* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Participanții la acest program au mai fost interesați și de...

Contabilitate - Fiscalitate - Audit,

Management financiar. Analiză cost-beneficiu


Programul se desfăşoară pe perioada a trei zile de curs (14 ore) şi este conceput pentru a oferi managerilor cunoştinţele şi încrederea necesară pentru a înţelege şi a participa activ la luarea deciziilor . . .

CFP. CFG. Noutățile anului 2020 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG


Seminarul se adresează funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera . . .

Financiar, Buget și Contabilitate Publică


Seminarul se adresează funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera . . .