x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului Financiar, Buget și Contabilitate Publică, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul Financiar, Buget și Contabilitate Publică. Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40 722 456 496 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Financiar, Buget și Contabilitate Publică

O
C
U
P
A
T
calendar_today

01 - 04.10.2020


place

Hotel Palace, Sinaia


9

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
24.09.2020


ANC

poza

Obțineți prospectul

  • Acest program este pentru tine?
  • Detalii complete
  • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFSubiecte abordate

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu
Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug
Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug
Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal
Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice
Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
Legea nr. 13/ 2019 p
. . .
Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu
Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug
Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug
Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal
Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice
Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
Legea nr. 13/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fical-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)
Legea nr. 30/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/ 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la instituțiile publice
Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
Prevederi legale și etapele care preced încheierea exercițiului financiar
Structura formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii
Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și de instrucțiuni de aplicare ale acestora
Implementarea și stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/ 2017
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/ 2017
Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabirea rezultatului patrimonial pentru: instituții finanțate de la bugetul de stat, local asigurări, instituții finanțate integral/ parțial din venituri proprii
Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome
Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare
Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS
ALOP - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi
Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG
Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare
Corectarea erorilor contabile - cazuri practice concrete; corectarea erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei
Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019
Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi
Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare
Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.
Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile
Modele privind elaborarea procedurilor contabile
Aplicații practice şi studii de caz

Mai multe detalii

Mai puține detalii

Acest program se adresează

Seminarul se adresează funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera profesională.


VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2020

01

OCT.

04

OCT.
Hotel Palace, Sinaia

1110 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Participanții la acest program au mai fost interesați și de...

Contabilitate - Fiscalitate - Audit,

Controlul financiar preventiv. Controlul financiar de gestiune


Seminarul se adresează persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, . . .

CODUL FISCAL 2020 - MODIFICĂRI importante privind TVA, Impozitul pe Profit și Salarizarea


Investiţi în valoarea deciziilor dumneavoastră şi alăturaţi-vă celor mai prevăzători oameni de afaceri! . . .

Seminar de fiscalitate - modificări legislative și impactul celor mai recente evoluții în materie de TVA


Seminarul se adresează directorilor financiari, directorilor generali, controllerilor financiari, directorilor economici, directorilor contabili, auditorilor, experților fiscali și contabililor. . . .