x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului Expert achiziții publice - achiziții publice în contextul noului cadru legislativ 2020 -, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul Expert achiziții publice - achiziții publice în contextul noului cadru legislativ 2020 -. Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40 722 456 496 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Expert achiziții publice - achiziții publice în contextul noului cadru legislativ 2020 -

O
C
U
P
A
T
calendar_today

17 - 21.08.2020


place

Hotel Melodia, Venus


8

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
07.08.2020


ANC

poza

Obțineți prospectul

  • Acest program este pentru tine?
  • Detalii complete
  • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFSubiecte abordate

Tematica abordată
OUG nr. 114 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (M.Of. nr. 614/13.07.2020)
Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului
criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului
documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor (exemple):
creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată
valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim
modificări legislative/ acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/im
. . .
Tematica abordată
OUG nr. 114 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (M.Of. nr. 614/13.07.2020)
Probleme dificile și soluții privind pregătirea achiziției publice:
consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire și /sau cu impact social/ asupra mediului
criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului
documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; Dosarul achiziției; Raportul procedurii de achiziție
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor (exemple):
creşterea salariului minim brut pe ţară garantat în plată
valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim
modificări legislative/ acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, cu efect în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru
Noutăți privind strategia de contractare; exemple: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta; justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică
Bune practici privind Platforma SEAP; exemplu: Integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE
Corelarea cu fișa de date a achiziției
Existența interesului în contestarea ofertelor altor competitori
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, etc.
Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența
Litigiile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică - prezentare de spețe, cazuri practice, jurisprudență națională și europeană
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin SEAP
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese
Baza materiei: legislația primară și complementară privind achizițiile publice
HG nr. 485/25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Mai multe detalii

Mai puține detalii
poza

VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2020

17

AUG.

21

AUG.
Hotel Melodia, Venus

1190 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Achizitii publice,