x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului Noutățile anului 2019 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul Noutățile anului 2019 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG. Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Noutățile anului 2019 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG

O
C
U
P
A
T
calendar_today

10 - 12.05.2019


place

H. Escalade, Poiana Brașov


67

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
24.04.2019


ANC

poza

Obțineți prospectul

 • Acest program este pentru tine?
 • Detalii complete
 • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFSubiecte abordate

Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) 

HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la instituţiile publice; Ordinul 1762/2018
 • particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • prevederi legale şi etapele care preced încheierea exerciţiului financiar
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii
  
OMFP nr. 1176/2018, modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora   
Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/2017 
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017 Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, d
. . .
Legea nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal) 

HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la instituţiile publice; Ordinul 1762/2018
 • particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii
 • prevederi legale şi etapele care preced încheierea exerciţiului financiar
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii
  
OMFP nr. 1176/2018, modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora   
Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/2017 
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017 Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii   

Legea nr.178/2017 privind aprobarea OUG nr.29/2017, repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome OMFP nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare 

Evoluția implementării Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) şi a Standardelor Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS) 

ALOP - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi 

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG; greşeli frecvente Particularități şi probleme întâmpinate privind: 
 • transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare
 • corectarea erorilor contabile - cazuri practice concrete; corectarea erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei
 • pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019 
Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi
 Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de:
 • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare 
 • patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc 
Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile Modele privind elaborarea procedurilor contabile
  

Mai multe detalii

Mai puține detalii

Acest program se adresează

Tuturor specialiştilor din cadrul compartimentului financiar-contabilitate din instituţiile şi autorităţile publice


VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2019

10

MAI.

12

MAI.
H. Escalade, Poiana Brașov

1000 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Reduceri

2 persoane – 10% ; 3 persoane – 15% ; 4 persoane – 20%

* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Participanții la acest program au mai fost interesați și de...

Contabilitate - Fiscalitate - Audit,

CFP, CFG. UTILIZAREA EFICIENTĂ A FOREXEBUG. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE


Control financiar preventiv, control financiar de gestiune ca parte a sistemului de control intern, implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG . . .

Managementul Financiar pentru Nonfinanțiști


Cursul MANAGEMENTUL FINANCIAR PENTRU NONFINANȚIȘTI introduce şi clarifică o serie de concepte din domeniul financiar, pornind de la noţiuni de bază ale contabilităţii financiare şi construind progresiv cunoşti . . .

Buget, finanțe, contabilitate. Utilizarea eficientă a FOREXEBUG. CFP și CFG


Acest program este conceput pentru a oferi o informare cuprinzătoare cu privire la principiile fundamentale și funcțiunile cheie din sfera finanțelor sectorul public, aflata într-o continuă dezvoltare . . .