x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului Ultimile modificări în domeniul achizițiilor publice, vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul Ultimile modificări în domeniul achizițiilor publice. Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Ultimile modificări în domeniul achizițiilor publice

O
C
U
P
A
T
calendar_today

24 - 26.05.2019


place

H. Gott, Brașov


53

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
17.05.2019


ANC

poza

Obțineți prospectul

 • Acest program este pentru tine?
 • Detalii complete
 • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFSubiecte abordate

  Ultimele modificări in materia achizițiilor publice:

 • Ordin 1017/20.02,2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat;
 • Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii ;
 • Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ;
 • Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 publicată În Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, din data de 18.06.2018 ;
 • OUG nr. 45/2018 - Monitorul Oficial nr. 459/04.06.2018 pentru modificarea și comp
  . . .

  Ultimele modificări in materia achizițiilor publice:

 • Ordin 1017/20.02,2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat;
 • Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii ;
 • Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ;
 • Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 publicată În Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, din data de 18.06.2018 ;
 • OUG nr. 45/2018 - Monitorul Oficial nr. 459/04.06.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice ;
 • OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017 ;
Strategia anuală- prag valoric;
Codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire;
Realizarea achizițiilor directe – praguri – notificări;
Reguli de estimare- corespondenta cu CPV-ul, încadrarea produselor similare;
Praguri valorice, loturi- excepții;
DUAE – cerințe de calificare;
Documentația de atribuire şi documentele suport (documentul unic European – DEAU, Formularul de integritate in conformitate cu Legea nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică); 


Controlul ex ante; 


Metodologia de selecţie;
Filtrele utilizate pentru a repartiza procedurile de atribuire a contractelor şi modificările contractuale, care urmează să fie introduse în programul de verificare;
Avizul conform al ANAP (conditionat/neconditionat);
Mecanismul de conciliere pentru autoritatile /entitatile contractante în cazul în care au obiecții cu privire la abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de verificare, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante 

Proceduri de atribuire - procedura simplificata;
Procedurile de atribuire in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare – motive de urgenta;
Instrumente si tehnici specifice de atribuire – Acordul cadru
Criterii de calificare si selectie
Motive de excludere;
Solicitări de clarificări;
Criterii de atribuire;
Evaluarea ofertelor;
Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea rezultatului, termenele de asteptare, semnarea contractului de achizitie publica, refuzul/intarzierea semnarii;
Accesul la dosarul achizitiei;
Ajustarea pretului;
Cazurile în care contractul de achizitie publica/sectorial/ poate fi modificat fără aplicarea unei alte proceduri de achiziţii; Instrucţiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale 

Criterii de calificare şi selecţie - Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Instrucţiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art.17 şi art.179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art.192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune;
Cauțiunea;
Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
Contestarea pe cale judiciară;
Suspendarea procedurii de atribuire;
Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
Contestarea pe cale judiciară;
Suspendarea procedurii de atribuire; 

Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
Ordonanța de urgență nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018
HG nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în: Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018
HOTĂRÂRE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice publicată în: Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018
ORDIN Nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială publicat în: Monitorul Oficial nr. 597 din 13 iulie 2018
Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice.Mai multe detalii

Mai puține detalii

Acest program se adresează

Cursul se adresează participanţilor în sistemul de achiziţii publice, indiferent de nivelul cunoştinţelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experienţă în domeniu precum şi specialiştilor din cadrul Autorităţilor contractante.


VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2019

24

MAI.

26

MAI.
H. Gott, Brașov

1000 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Reduceri

2 persoane – 3%; 3 persoane – 5%; 4 persoane – 7%;

* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Participanții la acest program au mai fost interesați și de...

Achizitii publice,Juridic,

Managementul contractelor de achiziții publice


În timpul procesului de achiziții publice, o autoritate contractantă acordă mult timp și efort pentru identificarea partenerilor de afaceri fiabili și pentru asigurarea unei baze solide pentru decizia de atribu . . .

Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice


Criterii de atribuire, selecție și excludere în achizițiile publice . . .