Meniu Close Menu
+40 722 456 496 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Instruire organizaționalăCe puncte tari are echipa ta?Când vorbim de procese de instruire, orice organizație trebuie să își bazeze strategia și planificarea plecând de la nevoi măsurate, evaluate, și nu percepute. Numai așa, programele de training vor avea eficacitatea scontată.

Evaluarea cunoștințelor, abilităților și comportamentelor echipei este un factor critic atunci când se dorește creșterea performanțelor. Utilizând o suită de evaluări de tip 360° bazate pe teorii și practici validate ce măsoară abilitățile esențiale aferente rolurilor într-o organizație, identificăm eventuale lipsuri și deficite la nivel de individ, de echipă și de organizație. Această este fundația pe care construim planificarea instruirii organizaționale.

Contactează-neAveți harta dezvoltării strategice?

Pentru a se adapta la schimbare, toți membrii organizației, la fiecare nivel, trebuie să își construiască și să își consolideze, în mod continuu, noi abilități și comportamente. Împreună cu dumneavoastră, vom identifica setul de competențe cheie de care organizația are nevoie pentru a-și atinge scopurile și obiectivele. Apoi vom evalua și analiza provocările cheie și dificultățile pe care organizația le întâmpină, și vom realiza planificarea instruirii organizaționale. Urmează proiectarea programelor educaționale și livrarea acestora.


Soluțiile noastre de instruire organizațională pun accentul pe următoarele patru aspecte:

Eficiența profesională

Obținerea de abiltăți și tactici care cresc productivitatea, dinamizează încrederea și dorința de îndeplinire a obiectivelor. Aici sunt incluse abilitatea de a comunica și prezenta în mod convingător idei, precum și autogestionarea.

Inteligența analitică

Înțelegerea proceselor de gândire și de analiză clară, necesare interpretării datelor sau a situațiilor complexe.

Relațiile de muncă

Conducerea și influența asupra altora, pentru a atinge obiective comune într-o viziune clară, bine comunicată și convingătoare.

Luarea deciziilor

Dobândirea unei viziuni asupra organizației ca sistem și capacitatea de preluare a unor responsabilități diverse. Aici este inclusă înțelegerea modului în care operează organizația la nivel funcțional, financiar și strategic.

Soluțiile OKSC de instruire organizațională formează membrii de echipă valoroși, adevărați profesioniști, care se pot adapta unui mediu de afaceri în continuă schimbare. Adresați-vă provocărilor din organizație cu soluțiile noastre!

Să începem!

Cum învață mai bine echipa ta?

OK Service Corporation oferă diverse formate de livrare pentru programele sale, pentru a vă îndeplini în mod optim nevoile de instruire.

Programele noastre se pot livra în mai multe variante, adaptate la preferințele organizației dumneavoastră, incluzând aici:

Contactează-ne!