Meniu Close Menu
+40244575751 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

Cariere

MANAGER DEZVOLTARE PROGRAME EDUCAȚIONALE



Responsabilități:

 • Gestionează și dezvoltă portofoliul de programe de instruire
 • Gestionează și dezvoltă relațiile de afaceri cu furnizorii de instruire
 • Coordonează și realizează programele și proiectele cu finanțare
 • Dezvoltă și implementează proiecte de extindere a operațiunilor organizației
 • Coordonează și răspunde de activitatea de vânzări

Cerințe:

 • Experiență într-un post similar, minim 5 ani
 • Excelente abilități de organizare și prioritizare
 • Adaptabilitate la schimbări
 • Excelente abilități de comunicare în scris și oral
 • Excelente aptitudini de comunicare interpersonala
 • Abilități de gestionare de proiecte multiple
 • Abilitatea de a lucra în mediu de stres
 • Studii superioare complete
 • Cunoașterea a 2 limbi străine la nivel avansat
 • Excelente abilități de operare PC (pachet Windows)
 • Permis de conducere
 • CV-urile se pot transmite pe adresă office@okservice.ro.

COORDONATOR FORMARE PROFESIONALĂ



Experiență:

 • Experientă în activităti de formare profesională pentru mediul de business și/ sau consultantă în managementul afacerii și/ sau coordonare proiecte de instruire (formală/ informală/ nonformală) dedicate mediului de business/ experintă în organizarea de cursuri-Durată 5 ani. Curs autorizat ANC Formator – nivel perfecționare/ specializare
 • Nivel de educație: Studii superioare – profil uman/ economic, Nivel licentă, Durată 4 ani

Competențe:

 • Competențe de leadership
 • Abilităti de management
 • Abilităti de comunicare și relaționare interpersonală
 • Competențe de organizare, coordonare și administrare a resurselor
 • Asumarea responsabilitătilor pentru îndeplinirea sarcinilor

Atribuții:

 • Coordonarea activitătilor de organizare și derulare programe de formare profesională
 • Elaborarea metodologiei programelor formative autorizate și informale, stabilirea calendarului instruirii, elaborarea metodologiei de examinare și certificare a cursanților
 • Coordonarea resurselor umane implicate
 • Monitorizarea și evaluarea stadiului de îndeplinire a indicatorilor privind instruirea și certificarea grupului tintă participant
 • CV-urile se pot transmite pe adresă office@okservice.ro.

ASISTENT MANAGER



OK Service Corporation angajeaza Asistent Manager:

 • Experiență: Experientă în activităti administrative/ de organizare-planificare/ activităti similare de management – Durată 1 an
 • Nivel de educație: Studii superioare, Nivel licentă, Durată 3 ani
 • Limbi străine nivel avansat

Competențe:

 • Competențe manageriale și de resurse umane
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Competențe de comunicare
 • Rezistentă la efort și stres

Atribuții:

 • Asistă managerul în realizarea proceselor specifice managementului
 • Asistă managerul în realizarea proceselor specifice managementului
 • Urmăreste respectarea și îndeplinirea conformă a planului de activităti și propune managerului actualizarea acestuia ori de câte ori este nevoie
 • Asigură comunicarea/ relația cu potențiali Ofertanți/ Prestatori/ Furnizori pentru a transmite clarificări, scrisori de informare, comenzi de produse/ servicii, etc.
 • CV-urile se transmit pe adresa office@okservice.ro.

ACCOUNT MANAGER (MANAGER DE CONTURI)

Rolul dumneavoastră va fi de a supraveghea un portofoliu de clienţi desemnaţi, de a dezvolta noi afaceri de la clienţii existenţi şi de a căuta în mod activ noi oportunităţi de vânzare.

CV-urile se transmit pe adresa office@okservice.ro.

DIRECTOR ECONOMIC

OK Service Corporation angajeaza Director Economic:

Cerințe:

 • Nivel carieră: senior 3-7 ani
 • Limbi vorbite: engleză, franceză
 • experiență min 10 ani, din care 5 pe această poziție
 • absolvent ASE sau Relații Internaționale
 • limbă engleză nivel mediu
 • experiență în domeniul educație-învățământ/ prestări servicii educaționale/ asigurări constituie un avantaj
 • Carnet de conducere cat B
 • CV-urile se transmit pe adresa office@okservice.ro.

OPERATOR SERVICII MARKETING DIRECT (CALL CENTER SERVICII DE COMUNICARE B2B)



Responsabilități:

Jobul constă în activități de contactare telefonică a firmelor din bază de date, vânzarea telefonică a serviciilor oferite de companie, colectare și actualizare de date standardizate despre companii și introducerea lor într-o bază de date. Se asigură training complet dar este nevoie de atenție și responsabilitate din partea candidatului. Candidatul ideal pentru acest job trebuie să aibă studii superioare (finalizate sau în curs), abilități foarte bune de negociere și comunicare atât în limbă română cât și engleză și/sau franceză, cunoștințe de operare avansată PC, încredere în sine și putere de convingere. Postul este full time sau part time, programul este flexibil și se poate adapta la cerințele fiecăruia. Se oferă posibilitatea avansării în funcție de abilități, rezultate și implicare în activitate.

CV-urile se pot transmite pe adresă office@okservice.ro.