Despre OK Service Corporation

OK Service Naţional este principalul furnizor acreditat de programe de formare profesională continuă a adulților din România, cu participare deschisă. Folosind o metodologie de proiectare educaţională proprie, proiectăm şi livrăm anual peste 100 de cursuri şi seminarii, audiate de mai bine de 2500 de specialişti din managementul mediu şi de vârf din organizații românești sau străine. Cursurile şi seminariile noastre acoperă domenii educaţionale variate, oferind specialiştilor un plus de încredere în cunoştinţele lor şi pregătindu-i pentru a promova schimbarea la locul lor de muncă dar şi în propria carieră.

Filozofia noastră: "Învaţă azi - Aplică mâine"

Majoritatea programelor de formare profesională continuă oferite pieței românești au abordări preponderent teoretice, lăsând participanţilor nedumeriri privind aplicarea noilor cunoştinţe dobândite. La OK Service Naţional, instruirea este în mod esenţial diferită. Cursurile noastre sunt practice şi interactive, implicând permanent participanţii. Înzestrăm absolvenţii noştri cu abilităţi, cunoştinţe şi instrumente pe care le pot folosi imediat după terminarea cursului.

Pentru societățile comerciale şi instituţiile statului ce doresc să reducă diferenţa dintre abilităţile profesionale ale angajaţilor şi cerinţele pieţei, cursurile şi seminariile noastre pot fi integrate în soluţii de instruire on-site. Astfel, de la analiza nevoilor de instruire până la livrarea unui curs personalizat şi măsurarea rezultatelor, angajaţii organizaţiei vor beneficia de abordarea noastră unică în ceea ce priveşte instruirea.

1991 - Începutul

OK Service Corporation a fost înfiinţată ca răspuns la nevoile unei societăţi în plină schimbare socio-economică. Schimbările şi provocările de la începutul anilor '90 au cristalizat nevoi noi de instruire şi adaptare la o piaţă de afaceri în permanentă schimbare. OK Service Corporation a fost prima instituţie privată din România dedicată programelor de instruire profesională de scurtă durată şi un creator de programe în domeniul perfecţionării managementului mediu şi de vârf.

Misiune

Oferim profesioniştilor cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru a-şi actualiza, consolida şi îmbunătăţi la timp performanţele profesionale.

Oferim organizaţiilor sprijin pentru:

  • a se adapta la schimbare şi a-şi menţine controlul asupra proceselor de schimbare
  • a-şi creşte perfomanţa şi competitivitatea
  • a se dezvolta şi prospera

Linii de activitate

După ce a devenit lider național al pieţei de formare profesională continuă, începând cu sfârșitul anilor '90, OK Service Corporation a intrat într-un amplu proces de extindere, ajungând în prezent să își desfășoare operațiunile pe patru linii de activitate. Acestea cuprind programele naţionale de formare profesională continuă dezvoltate pe domenii educaţionale de relevanţă pentru mediul economic românesc, programele postuniversitare internaţionale dedicate specialiştilor ce doresc să intre în contact cu mediul academic şi de afaceri internaţional, programele de educaţie executivă adresate managementului de vârf şi cursurile TEFL pentru cei ce doresc o schimbare profesională şi oportunitatea de a preda limba engleză într-o ţară străină.

Dinamica mediului economic depăşeşte, uneori, şi cele mai atent întocmite planuri de dezvoltare profesională. Se cer mereu competenţe noi pentru reguli noi. A fi pregătit pentru provocările zilei următoare înseamnă să-ţi poţi schimba rapid priorităţile. Înseamnă să poţi face mâine, ce ai aflat că trebuie să faci astăzi.
Florin Bocioacă
Preşedinte
OK SERVICE CORPORATION