x

Descarcă prospectul


Pentru a descărca prospectul programului ACHIZIȚII PUBLICE - OUG nr. 23/2020. Modificări legislative și impactul acestora în derularea achizițiilor publice , vă rugăm să completați câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi imediat, prin e-mail, documentul.

,vă mulțumim pentru interesul arătat față de programul ACHIZIȚII PUBLICE - OUG nr. 23/2020. Modificări legislative și impactul acestora în derularea achizițiilor publice . Pentru a obține broșura în format .pdf, apăsați butonul descarcă prospectul și o veți primi pe adresa de e-mail.
*câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Meniu Close Menu
+40 722 456 496 office@okservice.ro English French Hungarian Romanian Spanish
      Contact

ACHIZIȚII PUBLICE - OUG nr. 23/2020. Modificări legislative și impactul acestora în derularea achizițiilor publice

O
C
U
P
A
T
calendar_today

23 - 26.07.2020


place

Hotel Escalade, Poiana Brașov


17

Zile rămase


alarm

Data limită
de înscriere:
13.07.2020


ANC

poza

Obțineți prospectul

  • Acest program este pentru tine?
  • Detalii complete
  • Tot ce trebuie să știi în 1 PDFSubiecte abordate

Modificări legislative ce vizează adoptarea unor măsuri privind simplificarea procedurilor de achiziții publice. Inițierea primilor pași către transformarea digitală a achizițiilor publice
Câteva din modificările de impact privind procesul achizițiilor publice aduse de OUG nr. 23/2020 publicată în MO în data de 12.02.2020:
- se creează mecanisme suple și rapide de soluționare a contestațiilor în materia achizițiilor publice, în vederea cederizării procedurilor de atribuire
- simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante, prin emiterea unui singur aviz conform (condiționat sau necondiționat) pentru fiecare etapă a verificării. O documentație de atribuire încărcată în sistem și intrată în eșantionul de verificare va putea fi verificată și respinsă o singură dată
- se elimină verificarea documentațiilor pe baza de solicitare voluntară și se introduce verificarea obligatorie a verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP (peste pragul de achiziție directă)
- termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare (în funcție de complexitatea contractelor) și introducerea de sancțiuni pentru membrii comisiei de evaluarea pentru nerespectarea acestora etc.
Strategia anuală (document de management) - prag valoric; Strategia de contractare elaborată pentru procedurile de atribuire
Codul unic de i
. . .
Modificări legislative ce vizează adoptarea unor măsuri privind simplificarea procedurilor de achiziții publice. Inițierea primilor pași către transformarea digitală a achizițiilor publice
Câteva din modificările de impact privind procesul achizițiilor publice aduse de OUG nr. 23/2020 publicată în MO în data de 12.02.2020:
- se creează mecanisme suple și rapide de soluționare a contestațiilor în materia achizițiilor publice, în vederea cederizării procedurilor de atribuire
- simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante, prin emiterea unui singur aviz conform (condiționat sau necondiționat) pentru fiecare etapă a verificării. O documentație de atribuire încărcată în sistem și intrată în eșantionul de verificare va putea fi verificată și respinsă o singură dată
- se elimină verificarea documentațiilor pe baza de solicitare voluntară și se introduce verificarea obligatorie a verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP (peste pragul de achiziție directă)
- termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare (în funcție de complexitatea contractelor) și introducerea de sancțiuni pentru membrii comisiei de evaluarea pentru nerespectarea acestora etc.
Strategia anuală (document de management) - prag valoric; Strategia de contractare elaborată pentru procedurile de atribuire
Codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire
Realizarea achizițiilor directe: estimare valoare, praguri, noi facilități SICAP privind notificări centralizate pentru achiziții directe
Reguli de estimare - corespondența cu CPV-ul, încadrarea produselor similare
Praguri valorice, loturi - excepții
DUAE – cerințe de calificare
Documentația de atribuire şi documentele suport (documentul unic European – DEAU, formularul de integritate în conformitate cu Legea nr. 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică)
Controlul ex ante - cele mai ample modificări aduse de către OUG 23/2020
Metodologia de selecție
Filtrele utilizate pentru a repartiza procedurile de atribuire a contractelor şi modificările contractuale, care urmează să fie introduse în programul de verificare
Avizul conform al ANAP (condiționat/ necondiționat)
Mecanismul de conciliere pentru autoritățile/ entitățile contractante în cazul în care au obiecții cu privire la abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de verificare, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante
Proceduri de atribuire - procedura simplificată
Procedurile de atribuire în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice
Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – motive de urgență
Instrumente și tehnici specifice de atribuire – Acordul cadru
Criterii de calificare și selecție
Motive de excludere
Solicitări de clarificări
Criterii de atribuire
Evaluarea ofertelor
Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea rezultatului, termenele de așteptare, semnarea contractului de achiziție publică, refuzul/ întârzierea semnării
Accesul la dosarul achiziției
Ajustarea prețului
Cazurile în care contractul de achiziție publică/ sectorial/ poate fi modificat fără aplicarea unei alte proceduri de achiziții; Instrucțiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale
Criterii de calificare şi selecție - Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Instrucțiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
Competente de soluționare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică şi a contractelor de concesiune
Cauțiunea
Contestația formulată pe calea administrativ-jurisdicțională
Contestarea pe cale judiciară
Suspendarea procedurii de atribuire
Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
Dezbateri si răspunsuri la întrebările participanților, prezentare cazuri practice
Acte normative ce reglementează domeniul achizițiilor publice:
- O.U.G. nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020
- Ordin 1017/20.02.2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/ sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/ de participare simplificat
- Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică
- Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, din data de 18.06.2018
- OUG nr. 45/2018 - Monitorul Oficial nr. 459/04.06.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017
- Ordonanța de urgență nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018
- HG nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcționarea Oficiului National pentru Achiziții Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018


Mai multe detalii

Mai puține detalii

Acest program se adresează

Seminarul se adresează specialiștilor și experților în achiziții publice, juriștilor și avocaților din instituțiile și autoritățile publice, autorități locale, primării, consilii locale, agenții naționale, companii naționale, asociații patronale și profesionale.


VORBIȚI CU NOI DESPRE PROGRAMELE NOASTRE PERSONALIZATE


Contactați echipa Soluții pentru Organizații pentru a discuta despre cum poate OK Service Corporation să servească unor nevoi specifice ale organizației dvs. Trimiteți o cerere de ofertă pentru un program personalizat.
  office@okservice.ro
  +40244575751Planificarea programului
2020

23

IUL.

26

IUL.
Hotel Escalade, Poiana Brașov

1190 LEI*


Rezervă un loc

Înscrie-te
x

Înscriere


Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos și să trimiteți formularul. Veți primi prin e-mail fișa programului împreună cu formularul de înscriere. În cel mai scurt timp posibil, un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta prin telefon pentru a va oferi detalii suplimentare și asistență la efectuarea înscrierii.*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastră privind protecția datelor personale.

x

Rezervă un loc


Procedura de rezervare este modalitatea de a vă asigura un loc la cursul ales, atunci când încă nu aveţi certitudinea că veţi participa. Numele dumneavoastră va fi introdus pe lista participanţilor la curs, pentru un interval de timp convenit împreună cu reprezentantul nostru. Pentru a vă rezerva un loc la acest curs, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos şi să trimiteți formularul. Un reprezentant OK Service Corporation vă va contacta în maxim 24 de ore (valabil în zilele lucrătoare).

*Câmpuri obligatorii
La OK Service Corporation, protejăm datele dumneavoastră personale. Nu transmitem aceste date unor terțe părți, în scopuri de marketing. Consultați politica noastra privind protecția datelor personale.


Reduceri

2 persoane – 5%; 3 persoane – 10%

* Taxa de instruire. Serviciile conexe sunt oferite separat. Mai multe detalii aflați aici.

Certificat ANC

Urmare a absolvirii acestui program și a susținerii unui examen, puteți dobândi un Certificat de Absolvire eliberat de Agenția Naționala pentru Calificări. Mai multe detalii privind înscrierea aflați aici aflați aici

Raspunsuri la întrebari frecvente

Aflați aici Aflați aici răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind modul de organizare și de desfășurare al programelor noastre, de la înscriere și până la absolvire.

Participanții la acest program au mai fost interesați și de...

Achizitii publice,